İşletmelerde mesleki alanda eğitim gören çıraklar ve öğrenciler staj gördüğü süreçte sigorta hükümlerinden etkilenip etkilenmediğini merak ediyor. Emekliler için son yıllarda yapılan EYT düzenlemesinde çıraklık ve staj sürelerinin emeklilikten sayılıp sayılmadığını öğrenmek isteyenler için merak edilen detaylar şöyle aktarılıyor.

Staj Süreleri ve Çıraklık Sigortası Emekliliği Etkiliyor Mu?

Emeklilikte yaşa takılanlar için TBMM’de görüşülen staj süreleri ve çıraklık dönemi emekliliğe sayılır mı? Ortaöğretim ve yükseköğrenim sırasında staja tabi tutulan öğrenciler eğitim gördüğü süreçte kamu kurumlarının desteklediği projelerde görev alıyor. Bu kapsamda yer alan öğrenciler ve mesleki eğitim gören çıraklar YÖK 46’ıncı maddesine göre sigorta kapsamında değerlendiriliyor.

Staj sürecinde olan öğrencilerden sadece meslek hastalığı ve iş kazası primi alınıyor. Staj sürelerinde çalışan öğrencilerden emeklilik primi alınmadığı için sigortalılık sürecinin başlangıcına dahil edilmiyor.

Staj Sigortası Sorgulama

Ortaöğretim ve yükseköğrenimde eğitim gördüğü süreçte staja tabi tutulan öğrenciler staj sürecinde sigortalı olup olmadığını öğrenmek istiyor. Özellikle staj borçlanması mecliste merak edildiği süreçte sorgulama için hangi kanalların tercih edildiği öğrenciler ve çıraklık eğitimi alan kişiler tarafından araştırılıyor.

Staj sigortası sorgulamak isteyenler e-devlet kanalı üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapıyor. Daha sonra hizmet dökümü sayfasına giriş yapabilir, sigortalı olarak çalıştığınız tüm süreci detaylı olarak kontrol edebilirsiniz.

Staj Süreleri Doğum Sigortasını Etkiler Mi?

Ortaöğretim ve yükseköğrenim sürecinde staj gören ve mesleki alanda çalışan çıraklar uzun vadeli sigorta primine tabi tutulmuyor. Yalnızca meslek hastalığı ve iş kazası primine hak kazanan çıraklar ve staj gören öğrenciler emeklilik primi almıyor.

Depremzade öğrenciye veda etkinliği  Depremzade öğrenciye veda etkinliği 

Emeklilik için sigorta başlangıcı olarak kabul edilmeyen çıraklık ve staja tabi tutulan öğrenciler, doğum borçlanmalarında başlangıç olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla staj gördükten sonra doğum yapan kadınlar tescil koşulunu yerine getirmiş sayılacağı için doğum borçlanmasında sigorta başlangıcına dahil ediliyor.

Staj ve Çıraklık Sigortası EYT’de Sayılacak Mı?

Staj ve çıraklık başlangıç sayılır mı? SGK mevzuatı hükümlerine göre çıraklık ve staj sigortası bulunan kişilerin sigortaları emeklilik için başlangıç olarak kabul edilmiyor. Dolayısıyla borçlanmaya tabi tutulmayan ve EYT düzenlemesinde başlangıç olup olmayacağı merak edilen staj ve çıraklık sigortaları prime esas teşkil etmiyor.