Vazife malulü; devlet memurları, subaylar, astsubaylar, polis ve özel kuvvetler idari görevleri veya devletin verdiği diğer görevleri yerine getirirken koruyucu görevleri yerine getirirken kazalar meydana gelebilir.

Devlet yararına çalışan bu kişilerin iş yerinde veya çalışırken meydana gelen bir kaza sonucu engel aldığı takdirde engelli durumuna gelen kişiye vazife malulü denir. Devlet memurları, subaylar, polisler, özel kuvvetler ve uzman erlerin vazife malulü işlemleri için aktif olarak çalışmasına veya işten ayrılmasına bağlı olarak ilgili kuruma başvurması gerekir.

Vazife Malulü Maaşı Ne Kadar?

Malullük aylığı alanlar için engel derecesine ve göstergelerine göre en geç yılın ilk üç ayı içinde ek ödeme yapılır. Vazife malulü maaşı 2023 yılı itibariyle;

·         Maluliyet derecesi: 1, Maluliyet göstergesi: 40000, Ödenecek Tutar: 17347,36 TL

·         Maluliyet derecesi: 2, Maluliyet göstergesi: 36000, Ödenecek Tutar: 15612,62 TL

·         Maluliyet derecesi: 3, Maluliyet göstergesi: 31000, Ödenecek Tutar: 13444,20 TL

·         Maluliyet derecesi: 4, Maluliyet göstergesi: 28000, Ödenecek Tutar: 12143,15 TL

·         Maluliyet derecesi: 5, Maluliyet göstergesi: 25000, Ödenecek Tutar: 10842,10 TL

·         Maluliyet derecesi: 6, Maluliyet göstergesi: 22000, Ödenecek Tutar: 9541,05 TL olarak belirlenmiştir.

Hak sahibi olan vazife malulü kişiler PTT şubelerinden ödemelerini alabilirler.

Vazife Malulü Şartları Nelerdir?

Mekânınıza Korkuluk Yaptırırken Bunlara Dikkat! Mekânınıza Korkuluk Yaptırırken Bunlara Dikkat!

Görev dışında veya görev sırasında, bağlı oldukları idare tarafından diğer kurumlara ait görevler sırasında, çalıştıkları kurumun menfaatlerini korumaya yönelik görevlerin sırasında kaza geçirerek engelli durumuna geçen kişiler tarafından vazife malulü şartları karşılanmış olur.

Vazife Malulü Kanunu Nedir?

Vazife malulü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 47. maddesinde tanımlanmıştır. Açıklama olarak vazife malulü kanunu nedir? Yasa, hangi hususlarda sigortalılara maluliyet tanınabileceğini şart koşmaktadır ve memurlar, ancak çalışma yeteneklerinin en az %60’ını kaybettiklerinde, kamu maluliyetinin tanınmasına esas teşkil etmektedir.

Kanunun 25. maddesinde belirtilen esaslara göre 4. maddenin birinci fıkrasının kapsamına girer. Bir meslekte kazanma kabiliyetinin kaybı, örneğin bir kişinin görevlerini yerine getirirken veya görevleri dışında hükümet tarafından verilen diğer idari görevleri yerine getirirken görevlerini yerine getirememesi durumudur.

Peki başka hangi durumlarda kimler vazife malulü sayılır? İş yerlerinin veya kurumlarının çıkarlarını korumak için veya devlet tarafından sağlanan araçlarda veya işe gidip gelirken geçirilen kazalar da vazife malulü şartını sağlar.