AK Parti içinde ve genel kamuoyunda tartışmalara yol açan açıklamalarıyla bilinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, bu sefer "Yeni anayasa" konusunda görüşlerini paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ilk 3 madde' ve '50+1' vurgusuyla dikkat çeken Uçum, "Toplumda gelir grupları arasındaki farkları azaltacak, adil bir gelir dağılımı sistemine geçiş"ten bahsetti.

Uçum'un Yeni Anayasa Paylaşımı Şöyle:

Türkiye'nin gündeminde yine "Yeni Anayasa" tartışmaları öne çıkıyor. Ülkemiz, yeni bir anayasa oluşturulana kadar bu tartışmaların devam edeceği açık. Çünkü yeni anayasa, Türkiye'nin subjektif değerlendirmelerden ve öznel iradelerden bağımsız olarak nesnel bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç karşılanana kadar yeni anayasa, ülkemizin gündemini belirlemeye devam edecek.

Elbette, yeni bir anayasa hedeflense de sıfırdan başlamak, tamamen yeniden kurgulamak toplum genelinde kabul görmüyor.

Cumhuriyetimizin kurucu lideri Atatürk'ün belirlediği ilkeler, üniter yapımız, adalet ve insan haklarına dayalı demokratik, laik, sosyal bir devlet ve hukukun üstünlüğü gibi temeller, Türk Milleti'nin vazgeçilmez değerleridir.

Yeni anayasada, halk iradesinin temel kazanımlarından biri olan başkanlık sistemi ve demokratik meşruiyet ilkesinin korunması ve güçlendirilmesi, %50+1 kuralının sürdürülmesi, demokratik mücadelenin kazanımlarının bir gereğidir.

Açıktır ki Cumhuriyetimizin ilkeleri ve demokratik birikimimiz, yeni anayasanın temeli olacaktır.

Yeni Anayasanın Ana İlkeleri:

  • Cumhuriyet ve demokrasi temelinde yükselecek, darbe anayasasından tamamen kurtulmamızı sağlayacak, çağdaş felsefeye uygun bir anayasa.

  • Halkın talepleri ve iradesi doğrultusunda hazırlanan, kurumsal yapı ve seçkinlerin değil, halkın iradesine dayanan bir anayasa.

  • Kapsayıcı Türk Milleti ve Türk Vatandaşlığı yaklaşımının esas alındığı, her bireyin asli unsur olarak kabul edildiği bir anayasa.

    Hem Klasik Hem Modern Çeyrekli Bileklik Modelleri Hem Klasik Hem Modern Çeyrekli Bileklik Modelleri
  • Her türlü hak ve özgürlüklerin eksiksiz yer aldığı, yeni kuşak hak ve özgürlük alanlarının tanımlandığı, özgürlüklerin esas, sınırlamaların istisna olduğu bir anayasa.

  • Kişisel ve toplumsal varlığın korunması ve geliştirilmesini sağlayan, doğanın ve doğal kaynakların korunmasını hedefleyen, doğal afetlere karşı insanı koruma amacına hizmet eden bir anayasa.