Birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında Kocaeli şehir hastanesi en iyi çocuk ürolojisi doktoru yer almaktadır.

Doğumdan itibaren çocuklarda belirli zamanlarda üriner sistem rahatsızlıkları görülebilmektedir. Kız çocuklarında genital bölge rahatsızlıkları meydana gelirken, erkek çocuklarda ise peniste ve testislerde sorunlar meydana gelebilir. En iyi çocuk üroloji doktoru, bu alanda oldukça bilgi sahibidir. Çocuk ürolojisi bölümüne her çocuk bir kez gitmiştir. Özellikle erkek çocukların sünnet işlemleri, bu bölümde gerçekleştirilmektedir.

Kocaeli Şehir Hastanesi Çocuk Ürolojisi Bölümü Hangi Rahatsızlıklara Bakar?

Çocuk ürolojisi bölümüne giren birçok hastalık bulunmaktadır. Bu alanda hizmet veren doktorlar, çocukların rahatsızlıklarını ilerlemeden tedavi etmekte ve doğru tanı yöntemlerini kullanmaktadır. Çocuk ürolojisi alanına giren rahatsızlıklar açıklanacak olursa;

·         İdrar yolu enfeksiyonları

·         Kız çocuklarında sıklıkla meydana gelen genital bölge travmaları ve yumurtalık kistleri

Kocaeli Şehir Hastanesi En İyi Çocuk Nefrolojisi Doktoru Kocaeli Şehir Hastanesi En İyi Çocuk Nefrolojisi Doktoru

·         İdrar kaçırma ve uykuda işeme gibi rahatsızlıklar

·         Erkek çocuklarında sünnet ve sünnet komplikasyonları

·         Üst idrar yolları rahatsızlıkları ve böbreklerde meydana gelen hastalıklar

·         Penis anomalileri

·         Alt idrar yolu rahatsızlıkları

·         Kasık fıtığı

·         Testis ve skrotum anomalileri

Yukarıdaki bahsedilen rahatsızlıkların tanı ve tedavi yöntemlerinde, çocuk ürolojisi bölümünden yardım alınmalıdır. Çünkü bu rahatsızlıklar çocuklar için ağrılı ve sancılı olabilmektedir.

Kocaeli Şehir Hastanesi En Sık Karşılaşılan 3 Çocuk Ürolojisi Hastalığı

Üroloji bölümünde en sık karşılaşılan çocuk ürolojisi hastalıkları hakkında açıklama yapılacak olursa;

·         İlk sırayı doğumsal bir hastalık olan konjenital penil kurvatür veya kordi yani doğumsal penis eğriliği almaktadır. Bu hastalık tek bir cerrahi operasyon ile günübirlik düzeltilebilir.

·         İkinci sırayı ise inmemiş testis almaktadır.

·         En sık karşılaşılan ve son sırayı alan rahatsızlık ise su fıtığıdır.

Çocuklarda bahsedilen üroloji problemlerinin fark edilmesinin ardından vakit kaybetmeyerek, alo 182 aramalı ve çocuk ürolojisi bölümünden randevu alınmalıdır.