Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2023'te 5974 kadının işe yerleştirilmesi için aracılık ettiğini açıkladı. Kadınların istihdam olmasına yardımcı olmak amacıyla bireysel danışmanlık, meslek danışmanlığı, işbaşı eğitim programı ve iş kulübü gibi İŞKUR tarafından çeşitli hizmetler sunuldu. Aynı zamanda işverenlere teşvik hibe muafiyet ve kredi aracılığıyla kadınların ticari ve ekonomi anlamda girişimlerde bulunması "İş Pozitif Projesi" kapsamında desteklendi.

Konu ile alakalı açıklama yapan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Servet Kaba, Aile içerisine ya da ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen kadınların işgücü piyasasından yer alması için mücadeleye devam etmeleri gerektiği konusunda vurgu yaptı. Kaba, Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından kadınların istihdamına yardımcı olması amacı ile işbaşı eğitim programı, bireysel danışmanlık, iş kulübü ve meslek danışmanlığı gibi hizmetleri desteklediklerini belirtti. 2022 senesinde adrese dayalı nüfus kayıt sisteminin sonuçları kapsamında Trabzon'da %50,36'nın kadından oluştuğunu söyleyerek nüfus çoğunluğunda kadınların fazla olduğunu belirtti.

TÜBİTAK destekli ilk yerli dümenleme sistemi faaliyette TÜBİTAK destekli ilk yerli dümenleme sistemi faaliyette

Servet Kaba, Önemli Açıklamalarda Bulundu

Nüfusun 2023 senesinde Trabzon çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde bulunan 30.090 kişinin kayıtlı bir şekilde işsiz grubunda yer aldığı ve %53,16'sının denk geldiğini söyleyerek 15 bin 995 kişinin kadınlardan oluştuğunu belirti. Trabzon İŞKUR olarak hizmet veren İl Müdürü Kaba, işe yerleşen kadın oranının %43,44 olduğunu söyleyerek Türkiye ortalamasının %37,6'nın üstünde seyrettiğini açıkladı. Kadınların çalışma yaşamında aktif olarak katılımlarının artması için işverenler bilgilendirilerek teşvik, hibe, muafiyet ve krediler sayesinde kadınların hem ticari hem de ekonomik gelişimde bulunmalarının desteklenmesi İş Proje Ortaklık Zamanlama İşbirliği Teşvik İstihdam Fırsatı Projesi (İŞ POZİTİF) uygulamaya konulduğunu belirtti.

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Servet Kaba, İş Pozitif Projesi kapsamında işverenlerin işi alacakları işsiz kişilerin mesleki becerisini ve bilgisini iş yerinde hem gözlemleyebilme hem de eğitim verme sonucunda işe almaları için karar verme imkanı sağlayacak diyerek işverenlerin de ihtiyaç duyduğu iş gücünü hiçbir maliyete katlanmadan veya zorunlu olmadan yetiştirerek istihdam etme imkanı kazanacaklarını söyledi. Kaba, işgücü piyasasında değer katan ve emekleri ile Türkiye'yi aydınlık geleceğe inşa eden bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak konuşmasını tamamladı.