SGK’lı olarak çalışanlar gerek kendi istekleri gerekse işverenin isteği üzerine dönem dönem ücretsiz izin durumu ile karşı karşıya gelebilir.

Öncelikle ücretsiz izin karşılıklı anlaşmaya varılarak bir karar verilmelidir. Yalnızca işverenin isteği üzerine ücretsiz izin söz konusu olmamaktadır.

Bu bağlamda İş Kanunu 22 madde çalışanların haklarını güvence altına almıştır. İşveren ücretsiz izne ayırma talebini yazılı olarak işçiye bildirmelidir.

Eğer işçi bu talebi olumlu karşılar ve kabul ederse 6 gün içinde yazılı olarak cevaplamalıdır. Aksi halde bu talep kabul işçi tarafından kabul görmüyor demektir.

Bu durum yabancılar içinde geçerlidir ve sistem aynı şekilde işlemektedir. Aynı şekilde işçi de ücretsiz izin talebinde bulunabilir.

Yabancı Çalışanlara Ücretsiz İzin Süresince Ödeme Yapılır Mı?

Çalışma izni olan yabancı çalışan tarafından talep edilen ücretsiz izin işveren tarafından kabul edildiği durumlarda izin boyunca çalışana herhangi bir maaş ödenmez. Ayrıca SGK pirimi de ödenmez.

Bunlara ek olarak ücretsiz izin uygulamasında elbette istisnai durumlarda vardır. Örneğin işveren çalışanı zorunlu olarak ve süresiz ücretsiz izne çıkardıysa bu durum iş sözleşmesinin feshine gideceği için eğer çalışan gerekli şartları yerine getirirse çalışana tazminat hakkı doğmaktadır.

Bu durum yabancı çalışanlar içinde farklı değildir ve aynı uygulama söz konusudur.

Yabancı Çalışanların Ücretsiz İzni Neleri Kapsıyor?

Ücretsiz izin kapsamına çalışma izni olan yabancılar da tabidir. İşveren yabancı çalışanlardan ücretsiz izin talebinde bulunabileceği gibi yabancı çalışanlarda çalıştıkları kurumdan ücretsiz izin talep edebilirler.

Bakan Tekin Tokat'ta öğrencilerle buluştu Bakan Tekin Tokat'ta öğrencilerle buluştu

Yabancıların Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Yabancı işçi çalıştırmak isteyen işverenler Çalışma Bakanlığı’nın iznine bağlı olarak yabancı çalışan alabilirler. Yabancı çalışanlar işveren olmadan çalışma izni alamazlar.

Elektronik ortamda yapılan çalışma izni için yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerine yapılırken yurt için de ise Çalışma Bakanlığı’na yapılmaktadır.

Eksik belge ve bilgi olmadan yapılan başvurulara en geç 30 gün içinde cevap verilmektedir. Yabancı işçi çalıştıracak iş yerlerinde her bir yabancı işçi için 5 Türk çalışan olmalıdır.

Ayrıca bu iş yerlerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması şartı aranmaktadır. Eğer ihracat yapan bir iş yeri ise yabancı çalışma izni için yıllık cirosunun 800.000 TL olması gerekir. Ayrıca yabancı işçi çalıştırmak için başka şartlarda bulunmaktadır.