Son dönemde ekonomi yönetimi, asgari ücrette artış yapılmayacağına dair mesajlar verirken, emek örgütleri ısrarla ücretlerin artırılmasını talep ediyor.

DİSK, Türk-İş ve Hak-İş, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmamasına dair ortak bir basın toplantısı düzenlediler.

İlk sözü alan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, mevcut asgari ücretle bir hafta bile geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "10 bin ile 17 bin ile 1 ayı bırakın 1 hafta geçinme şansınız yok. Marketlerdeki fiyatlar ortada. Biz işçiler, emekliler, işsizler olarak dayanma gücümüz kalmadı. TÜİK'in açıkladığı rakamları gerçekçi bulmuyoruz, piyasalarla örtüşmüyor. Yüzde 20'lik bir kesim refah içinde yaşarken, bedeli yüzde 80'lik kesim ödüyor. Enflasyon kontrol altına alınana kadar sendikalı olduğu için işten atmalar, iş kazaları devam ediyor" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, özel sektörde pek çok şirketin üç vardiya çalıştığını ve işsizliğin azaldığını, ancak büyümeye rağmen emekçilerin milli gelirden aldığı payın düştüğünü belirterek, "Türkiye bu gidişi hak etmiyor. Ücretlilerin aldığı pay azalıyor, burada bir yanlışlık var" dedi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyonun sebebinin sabit gelirli olmadığını ve asgari ücrette artış yapılması gerektiğini ifade etti. Çerkezoğlu, üç konfederasyonun ortak bildirisinde yer alan 10 maddeyi şu şekilde özetledi:

Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut sistem ücretleri mağdur ediyor. Vergi sistemi yeniden yapılandırılmalı. Çalışanlar üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır.

Ücretleri düşük tutarak bunu sağlayamazsınız. İşçi, memur ve emekli maaşları TÜİK'in hesaplamalarına göre artırılıyor. Yaşanan enflasyonla açıklanan enflasyon arasında büyük bir fark var. Henüz zamlar ücretlere yansımadan elektriğe yüzde 38 zam yapıldı.

Asgari ücret acilen artırılmalıdır. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret seviyesinde ücret almaktadır. İstisnai olması gereken asgari ücret artık ortalama ücret haline geldi. Ülkedeki yüksek enflasyonun sebebi sermayenin bitmek bilmeyen kâr hırsıdır, dar gelirli işçiler değildir. Enflasyonu düşürmek için işçilerden fedakârlık beklenemez. İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur.

Kamuda ücret dengesizliğine son verilmeli. Kamuda ücret farkı hat safhada. Buradaki ücret dengesizliği sona erdirilmeli.

En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı. Milyonlarca emekli, asgari ücretin çok altında aylık alıyor. Emekli aylıkları hesaplanırken büyüme tümüyle hesaba katılmalıdır.

Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı: Mevzuatımızda yer alan düzenlemelere rağmen sendika üyesi olan işçilerin topluca işten çıkarılmasının önüne geçilmelidir.

696 KHK'nin kapsamı dışındaki taşeron işçiler derhal kadroya alınmalıdır. Bu işçilerin sürekli kadroya geçirilmesi ve kamuda taşeron işçi statüsüne son verilmelidir.

Katlanır Ahşap Masa ile Küçük Alanlarda Büyük Çözümler Katlanır Ahşap Masa ile Küçük Alanlarda Büyük Çözümler

Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle çalışanların hakları aşındırılmamalı. Tasarruf adı altında işçinin emeğinin karşılığı olarak hak ettiği ücretten kesintiye gidilmesi ve sosyal haklarının azaltılması kabul edilemez.

İnsan onuruna yakışan bir çalışma için mesleki hastalıkları azaltan ve çalışma şartlarını iyileştiren bir sistem yaratılmalıdır.

Çalışma hayatında ayrımcılık son bulmalıdır.