Ülfet Restaurant Bayram Eğlencesiyle Coşuyor Ülfet Restaurant Bayram Eğlencesiyle Coşuyor

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı'na vali yardımcısı, kaymakam ve hudut mülki idare amirlerini atama yetkisi veren düzenlemeyi iptal etti. Kararda, Cumhurbaşkanı'nın sadece üst düzey yöneticilerin atanmasına karar verebileceği belirtilerek, ilgili kanunda vali yardımcısı, kaymakam ve hudut mülki amirlerinin bulunmadığı vurgulandı. Atama yetkisinin kanunla düzenlenmesi gerektiği ve kararnameyle bu yetkinin verilemeyeceği ifade edildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2021 tarihli ve 70 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı maddelerini iptal etti. CHP, 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle getirilen bazı düzenlemelerin iptali ve yürürlüğün durdurulması talebiyle AYM'ye başvurdu.

Başvuruyu Şubat 2024'te karara bağlayan Yüksek Mahkeme, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ndeki birçok düzenlemeyi iptal ederken, yürürlüğün durdurulması taleplerini reddetti. İptal nedeniyle doğacak hukuki boşluğun kamu yararını ihlal edebileceğini belirten Mahkeme, kararın 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi. Bu süre zarfında yeni yasal düzenlemeler yapılması gerekecek

Hudut Mülki İdare Amirlerini Vali Yardımcısına Eşdeğer Tutan Kural İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin (CBK) 271. maddesine eklenen 2 ve 3 numaralı fıkraları iptal etti.

Bu kararnamede, İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında hudut mülki idare amirlerinin istihdam edilebileceği belirtilmişti. Aynı düzenlemede, hudut mülki idare amirlerinin mali ve sosyal haklar ile diğer özlük hakları bakımından vali yardımcısı ve taşrada görev yapan il mahalli idareler müdürüne denk olduğu ifade edilmişti.

Ancak, AYM, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin kadrolarının ve atama süreçlerinin zaten kanunla düzenlendiğini hatırlatarak, CBK ile bu tür düzenlemeler yapılamayacağını belirterek ilgili kuralı iptal etti.

"Vali Yardımcıları, Hudut Mülki İdare Amirleri ve Kaymakamlar Üst Kademe Yöneticisi Değildir"

Yüksek Mahkeme, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde "vali yardımcıları ve kaymakamlar" ifadesinin "vali yardımcıları, hudut mülki idare amirleri ve kaymakamlar" olarak değiştirilmesini de inceledi.

AYM, ilgili kadrolara atanma şartlarının da kanunla düzenlendiğini hatırlatarak, “Vali yardımcıları, hudut mülki idare amirleri ve kaymakamlar üst kademe yöneticisi olarak değerlendirilemez. Bu unvana sahip kişilerin, görev yaptıkları kurumun genel politikalarının belirlenmesi sürecine katılmadıkları ve yönetim yetkilerinin ağırlıklı olarak bu politikaları uygulamakla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.